ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

JAGUAR LAND ROVER ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. AMIT JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATUNK ELOLVASÁSÁVAL MEGISMERHET

A Jaguar Land Rover a világ egyik vezető prémium kategóriás autó gyártója. Az innováció és dizájn biztosítja vevőink számára az életre szóló élményt – előre látva igényeiket és meghaladva az elvárásaikat. Védjegyünk a minőség és a kiválóság. De leginkább az, hogy törődünk ügyfeleinkkel.

Tiszteletben tartjuk az Ön jogait. Ezért szeretnénk tájékoztatni az általunk rögzített személyes adatok kezelésének céljairól és módjáról, valamint az Ön személyes adataihoz fűződő jogairól. Az Adatkezelési Szabályzat tartalma változhat. A jelenlegi Adatkezelési Szabályzat utolsó frissítésének napja: 2021. január 28.

2. ADATVÉDELEM – AMIT TUDNIA KELL, HA VELÜNK TALÁLKOZIK

1. KIK VAGYUNK ÉS MIT TARTALMAZ A JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Jaguar Land Rover cégre a következők szerint hivatkozunk Adatkezelési Szabályzatunkban: “JLR”, “mi”, “miénk” vagy “nekünk”. Ez a következőt jelenti: Jaguar Land Rover Hungary Kft., mint adatfeldolgozó, mely a Jaguar Land Rover Automotive PLC, mint adatkezelő, magyarországi leányvállalataként jár el az adatok kezelése során.

  • Adatkezelő: Jaguar Land Rover Automotive PLC Székhelye: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Egyesült Királyság Cégjegyzékszáma: 1672070 E-mail címe: DPOffice@jaguarlandrover.com
  • Adatfeldolgozó: Jaguar Land Rover Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1134 Budapest, GTC White House, Váci út 47. Cégjegyzékszáma: 01 09 327763 Adószáma: 26390150241 E-mail címe: DPOffice@jaguarlandrover.com

Az Adatkezelési Szabályzat tartalma: Az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza az általunk történő személyes adatok rögzítésének és kezelésének jogi alapját, módját. Információt nyújt az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, a panaszok benyújtásának módjáról, és a vitás helyzetekben eljáró szervekről és jogorvoslati lehetőségekről.

Eljáró szervek:

A Jaguar Land Rover Automotive PLC (reg. ZA020510), mint adatkezelő ügyében az Egyesült Királyságban található Information Commissioner’s Office-hoz is fordulhat.

A Jaguar Land Rover Hungary Kft., mint adatfeldolgozó ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Jaguar Land Rover Hungary Kft. a Jaguar Land Rover Automotive PLC része. További információt (angol nyelven) a következő oldalon talál: https://www.jaguarlandrover.com/ .

A Jaguar Land Rover a Tata csoport tagja. További információt (angol nyelven) a következő oldalakon talál: http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust , http://www.tata.com/company/index/Tata-companies

2. AZ ADATRÖGZÍTÉS MÓDJA ÉS CÉLJA

A folyamatban levő kutatás-fejlesztési feladataink részeként a magyarországi közúti forgalomban résztvevő járműveinken adatok rögzítésére és tárolására kerülhet sor képfelvétel formájában. Jelen Adatkezelési Szabályzat hivatott bemutatni az adatkezelésünk és feldolgozásunk módját, és a rögzített személyes adatok védelmében tett erőfeszítéseinket.

Jelen Adatkezelési Szabályzat a központi irányelveink magyar nyelvű változata, mely kizárólag a fenti esetben rögzített adatok kezeléséről es feldolgozásáról szól. Amennyiben valamely nemzetközi Jaguar Land Rover web felület adatkezelése érdekli, úgy kérem látogasson el az angol nyelvű www.jaguarlandrover.com/privacy oldalra. A jaguar.hu és landrover.hu webes felületeket nem mi kezeljük.

A Jaguar Land Rover közúton adatot az alábbi célokból rögzíthet és kezelhet:

  • A fejlett vezetéstámogató rendszerek (ADAS) kutatás-fejlesztése megkönnyítésének céljából
  • A sok, változatos adaton keresztül a valós világ pontosabb feltérképezése céljából
  • A tesztelési es jóváhagyási folyamatok során a jogi és New Car Approval (NCAP) megfelelés céljából

A közúton rögzített adatok több szenzor adataiból állnak, mint például a kamera, rádiólokátor (RADAR), lézer alapú távérzékelő (LiDAR) és a globális helymeghatározó rendszer (GPS) által nyert adatok. Bár az adatgyűjtés célja nem az egyének személyes adatainak feldolgozása vagy elemzése, az adatrögzítés folyamata az alábbi személyes adatokat érintheti:

- Azon személyek, akik működés közben a kamera látómezőjébe kerülnek.

- Azon gépjárművek rendszámai, amelyek működés közben a kamera látómezőjében vannak.

Valamennyi adatok rögzítésére alkalmas járművünket az oldalain matricával / táblával jelöljük meg, mely a rögzítés lehetőségének tényére utaló kamera piktogram, és a jelen Adatkezelési Szabályzat elérhetőségét (www.jaguarlandrover.com/privacy) egyaránt tartalmazza.

A napi munka ütemezése és az általunk használt felszerelések specifikációja miatt előfordulhat, hogy a matricával / táblával rendelkező járműre nincs felszerelve kamera, vagy a felszerelt kamera felvételt nem készít. Az aktív adatrögzítés ténye külön nem

jelenik meg, mivel az a közúti közlekedés résztvevőinek viselkedését megváltoztathatja. Ez negatívan befolyásolhatja az adat minőségét, megfelelőségét a fent jelölt célokhoz történő felhasználás során. Az összegyűjtött adatok a gyűjtés helyén és idejében speciális ismeretek nélkül nem olvashatók, és később biztonságos szervereken kerülnek tárolásra.

3. AZ ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDJAI

Belső kutatás-fejlesztés

A rögzített adatokat, ideértve a közúton rögzített adatokat, jármű rendszerek elemzésére, jelentések készítésére, rendszerek teljesítményének mérésére és új funkciók, termékek és szolgáltatások kifejlesztésére használjuk. Jogos érdekünk emellett a szabályozási követelményeknek való megfelelés bizonyítása.

Nyilvántartás-karbantartás és általános adminisztráció

A rögzített adatokat felhasználhatjuk a nyilvántartásaink karbantartása, frissítése, és egyéb belső műveletek és adminisztratív célok támogatása során (hibaelhárítás, tesztelés, ellenőrzéseknek való megfelelés). Jogos érdekünk a weboldalak és nyilvántartások, valamint az ide kapcsolódó szolgáltatások megfelelő adminisztrációjának fenntartása.

Vállalati felvásárlások és eladások

Jogszerű üzleti érdekünk fűződik azon adatokhoz, amelyet vállalati felvásárlások vagy eladások során szükséges kezelni.

A jogi és szabályozási követelmények kezelése

Adatkezelésre kerülhet sor a jogi és szabályozási kérelmek és követelmények kezelése, a törvényi kötelezettségek teljesítése vagy jogok megvédése, illetve a bűncselekmények megelőzése / felderítése során. Jogos érdekesünk a törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelés.

Szolgáltatási kommunikáció

Abban az esetben, ha sürgősségi biztonsági vagy termék-visszahívást közlünk Önnel.

4. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

Személyes adatait megoszthatjuk azon harmadik féllel, mely a kutatás-fejlesztési tevékenységünkben szolgáltatásaival vagy termékeivel részt vesz. Szolgáltatóinknál biztosítékokat alkalmazunk az Ön adatai biztonságos tárolásának és a jelen Adatkezelési Szabályzatban jelölt célokra történő felhasználásának érdekében.

Számos szolgáltatóval állunk kapcsolatban vállalkozásunk támogatása céljából, és ezek a szolgáltatók hozzáférhetnek rendszereinkhez és adatainkhoz, hogy szolgáltatásokat nyújthassanak számunkra.

A Tata vállalatcsoport tagjaként a tágabb vállalati struktúránkban meglévő nagy informatikai infrastruktúrából és szakértelemből nekünk is hasznunk származik. Ez azt

jelentheti, hogy a rendelkezésünkre álló személyes adatokhoz vállalatcsoportunk tagjai csak akkor férhetnek hozzá, ha azt a szolgáltatás, vagy a rendszer karbantartása és támogatása, az informatika és az adminisztrációs célok szükségessé teszik.

Időről időre a rendőrség és más bűnüldöző szervek, egyéb hatóságok, személyes adatokat kérhetnek, például bűncselekmények megelőzése, felderítése céljából.

5. INFORMÁCIÓ AZ ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSÁRÓL

A Jaguar Land Rover szerverei az Egyesült Királyságban és az Európai Gazdasági Térségben (EGT) találhatók. A jelen Adatkezelési Szabályzatban leírt személyes adatokat megoszthatjuk azonban az Egyesült Királyságon vagy az EGT-n kívül található beszállítókkal vagy vállalatokkal, amennyiben ez a fent meghatározott célokhoz szükséges. Ilyenkor biztosítékokat alkalmazunk az ezen adattovábbításra vonatkozó adatvédelem kiegészítésére. Ez magában foglalja a szóban forgó harmadik ország megfelelőségének vizsgálatát, adott esetben az Európai Bizottság által jóváhagyott szerződési feltételek használatát, valamint az Egyesült Államokban található jogalanyok számára a Privacy Shield tanúsítás meglétét.

1. MILYEN HOSSZÚ IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATOKAT? Személyes adatait addig tároljuk, amíg azokat a folyamatban lévő kutatási-fejlesztési tevékenységünkhöz, a jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez, jogaink érvényesítéséhez szükséges. A tárolási időszakok meghatározásához használt kritériumok a következőket tartalmazzák: a hatályos szerződéses rendelkezések, a törvényben előírt elévülési időtartamok, az alkalmazandó szabályozási követelmények és az ipari szabványok.

2. MIK AZ ÖN ADATVÉDELEMHEZ FŰZŐDŐ JOGAI? Személyes adataival kapcsolatos jogai 2018. május 25-i hatállyal a következőket tartalmazzák: korábbi hozzájárulás visszavonása, tájékoztatás és hozzáférés a személyes adatokhoz, a pontatlan adatok helyesbítése vagy kiegészítése, és bizonyos körülmények között korlátozása, törlése, vagy kérvényre a személyes adatok más szervezet számára történő átadását. Amennyiben azt kéri tőlünk, hogy töröljük vagy állítsuk le az adatok feldolgozását, akkor erre nem mindig lesz lehetőségünk, hisz a közutakon rögzített adatokat a valós vezetési forgatókönyvek ábrázolásának céljából gyűjtjük. Ez azt jelenti, hogy rendszereinkben az egyéneket, a járműveket és más tárgyakat csak általánosan, kategorikusan (pl. „Gyalogosként”) azonosítjuk. Az adatokhoz személyeket nem kötünk, és a Jaguar Land Rovernek nincs is módja az adott személy azonosítására. Bizonyos körülmények között kérheti, hogy adjuk át személyes adatait használható elektronikus formában, és továbbítsuk azokat harmadik félnek. A feljebb már közölt technikai okokból ezt csak a megfelelő körülmények mellett tudjuk teljesíteni, melyekről elérhetőségeinken tájékozódhat.

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei

Az adatvédelmünkkel kapcsolatban kérését vagy panaszát az alábbi elérhetőségünkre várjuk: DPOffice@jaguarlandrover.com

Az érintettek, amennyiben az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó eljárását sérelmezik és valószínűsítik, hogy az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó eljárása során jogaik sérülnek, a következő szervekhez fordulhatnak jogorvoslatért:

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
  • Illetékes Törvényszék előtti eljárás Az érintett az önrendelkezési joga sérülése esetén az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

INFORMÁCIÓK BIZTOSÍTÁSA

Megteszünk minden észszerűen szükséges lépést annak érdekében, hogy adatait biztonságosan és a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban kezeljük.

Hasonlóképpen, minden szolgáltatónktól megköveteljük a megfelelő intézkedések bevezetését az Ön adatainak biztonsága érdekében.

Sajnos az információk interneten történő továbbítása nem teljesen biztonságos. Bár mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, nem tudjuk teljeskörűen garantálni az interneten keresztül továbbított adatainak biztonságát. Az adatait biztonságos környezetben tároljuk titkosítási vagy hitelesítési rendszerekkel védve a visszaélés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, megsemmisítés, lopás vagy illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében.